Aportacions a la deixalleria


Teclegi el número imprès a la seva targeta de la deixalleria.
Indiqui el període  


DRET D'INFORMACIÓ DE LES DADES PERSONALS EN L'ÚS DE LES APORTACIONS A DEIXALLERIA MUNICIPAL

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades de caràcter personal s'inclouen en el fitxer denominat "Targeta ciutadana VIPSQV", del qual és responsable l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb la finalitat de gestionar els usuaris titulars de la Targeta Ciutadana de Serveis i verificar les aportacions realitzades a la Deixalleria.

Poden ser destinataris d'aquesta informació les persones interessades en les bonificacions fiscals de l'ús de la Deixalleria.

Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant registre presencial/electrònic a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès. protecciodedades@santquirzevalles.cat).